లక్ష్మీనర్సుపేట

English

లక్ష్మీనరసుపేట (ఎల్.ఎన్.పేట), ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలము.

WikipediaImpressum