కీసర (రంగారెడ్డి జిల్లా)

English

కీసర (రంగారెడ్డి జిల్లా)
Wikipedia

కీసర, కీసరగుట్ట లేదా కేసరిగిరి, తెలంగాణ రాష్ట్రం, మేడ్చల్ జిల్లా, కీసర మండలానికి చెందిన గ్రామం.
Impressum