అగలి

English

అగలి (ఆంగ్లం: Agali), ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని అనంతపురం జిల్లా అగలి మండలం లోని గ్రామం. ఈ మండలానికి కేంద్రం కూడా. పిన్ కోడ్ నం. 515311. కర్ణాటక సరిహద్దు మండలమైన అగలిలో కన్నడ ప్రభావము ఎక్కువగా ఉంది. స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వము అగలి మద్రాసు రాష్ట్రంలోని తుమకూరు జిల్లాలో భాగంగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఇది అనంతపురం జిల్లాలోని మడకశిర తాలూకాలో భాగము.క్రీ.శ.748 (శక సంవత్సరం 669) లో గాంగ వంశపు రాజు శ్రీపురుషుని భార్య కంచికబ్బె అగలిని పాలించినట్లు శ్రీపురుషుని అగలి దానశాసనం వల్ల తెలుస్తున్నది.

WikipediaImpressum