గిద్దలూరు(ప్రకాశం జిల్లా)

Français English

గిద్దలూరు(ప్రకాశం జిల్లా)
Wikipedia

గిద్దలూరు ప్రకాశం జిల్లాలోని ఒక ముఖ్య పట్టణం. పిన్ కోడ్: 523 357., ఎస్.టి.డి.కోడ్ = 08405.
Impressum