కోహిర్‌

English

కోహిర్ మండలం, తెలంగాణ రాష్ట్రం, సంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన మండలం.

WikipediaImpressum