Gollaprolu

English తెలుగు

Gollaprolu
Wikipedia

Gollaprolu là một thị trấn và là một mandal thuộc huyện East Godavari, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.
Impressum