అంబాజీపేట మండలం

فارسی Tiếng Việt English

అంబాజీపేట మండలం, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం.

WikipediaImpressum