అంబాజీపేట మండలం

فارسی Tiếng Việt English

అంబాజీపేట మండలం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోనికోనసీమ జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం.OSM గతిశీల పటము

WikipediaImpressum