అంబాజీపేట మండలం

Tiếng Việt English فارسی

అంబాజీపేట, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం

WikipediaImpressum