ముమ్మిడివరం

Tiếng Việt English

ముమ్మిడివరం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోనికోనసీమ జిల్లా, ముమ్మిడివరం మండలానికి చెందిన పట్టణం, మండలకేంద్రం. ఇక్కడగల ముమ్మిడివరం బాలయోగి దేవాలయం ఒక ముఖ్య పర్యాటక ఆకర్షణ.

WikipediaImpressum