ముమ్మిడివరం

Tiếng Việt English

ముమ్మిడివరం, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని తూర్పు గోదావరి జిల్లా, ముమ్మిడివరం మండలానికి చెందిన గ్రామం..

WikipediaImpressum