పెదపూడి

Tiếng Việt English

పెదపూడి
Wikipedia

పెదపూడి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని కాకినాడ జిల్లా, పెదపూడి మండలం నకు చెందిన ఒక గ్రామం. ఇది సమీప పట్టణమైన కాకినాడ నుండి 14 కి. మీ. దూరంలో ఉంది.
Impressum