పెదపూడి

Tiếng Việt English

పెదపూడి
Wikipedia

పెదపూడి, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని తూర్పు గోదావరి జిల్లా, పెదపూడి మండలం నకు చెందిన ఒక గ్రామం. పిన్ కోడ్: 533 006.
Impressum