బిక్కవోలు

English

బిక్కవోలు
Wikipedia

బిక్కవోలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా, బిక్కవోలు మండలం లోని గ్రామం. ఇది సమీప పట్టణమైన సామర్లకోట నుండి 17 కి. మీ. దూరంలో ఉంది.
Impressum