రాజోలు

Tiếng Việt English Svenska

రాజోలు
Wikipedia

రాజోలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాకు చెందిన గ్రామం.ఇది సమీప పట్టణమైన అమలాపురం నుండి 23 కి. మీ. దూరంలోనూ ఉంది. రాజోలు గ్రామం.
Impressum