రాజోలు

Tiếng Việt English Svenska

రాజోలు
Wikipedia

రాజోలు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన గ్రామం.. పిన్ కోడ్: 533 242.
Impressum