చొప్పదండి

English

చొప్పదండి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన చొప్పదండి మండలం లోని గ్రామం.

WikipediaImpressum