అవనిగడ్డ

Deutsch English Svenska

అవనిగడ్డ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన గ్రామం.

WikipediaImpressum