కైకలూరు

English

కైకలూరు
Wikipedia

కైకలూరు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. పిన్ కోడ్ నం. 521 333., ఎస్.టి.డి.కోడ్ = 08677.
Impressum