అజంతా

فارسی Dansk English Hrvatski

అజంతా (Ajantha) గ్రామము మహారాష్ట్ర, ఔరంగాబాద్ జిల్లాలో ఉంది. ఇక్కడ ప్రపంచ ప్రసిద్ధిచెందిన అజంతా గుహలు ఉన్నాయి.

WikipediaImpressum