Železniki

Nederlands Српски / Srpski English Українська Hrvatski Română

Železniki
Wikipedia

Železniki (izgovorjava (pomoč·info)) so mesto na Gorenjskem s približno 3.000 prebivalci (2020) in središče istoimenske občine, ki leži ob Selški Sori na mestu, kjer se Selška dolina nekoliko razširi. Kot pove ime, ima bogato tradicijo železarstva, nastalo je iz fužinarskega naselja, ki se prvič omenja že v 14. stoletju. Z razvojem fužinarstva so se tu naseljevali ljudje iz Furlanije in drugod, zaradi česar se je kraja prijelo ime Lahovše. Leta 1575 je dobilo trške pravice. Železarska obrt je zamrla v začetku 20. stoletja, o njej pa še pričajo železarske hiše in eden od dveh plavžev, ki je zdaj restavriran in ohranjen kot tehniški spomenik. Še vedno je v kraju močno prisotna industrija, ki zaposluje večino prebivalstva, s kovinskopredelovalnimi, pohištvenimi in drugimi obrati. Staro fužinarsko jedro kot celota ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena. Železniki se delijo še na naslednje dele oz. naselja: Češnjica, Dašnica, Studeno, Na Kresu, Na Plavžu, Otoki, Ovčja vas, Racovnik, Log, Škovine in Trnje. Status mesta so Železniki dobili leta 2006.
Impressum