Stara Lipa

Slovenščina Српски / Srpski English Svenska Українська

Stara Lipa, prigradsko naselje Požege, čiji naziv je iskazivan pod imenom Lipa do 1900. god., Požeška Lipa od 1910. do 1931. god. i Stara Lipa od 1948. godine. Udaljena je 6 km zapadno od Požege, u ravničarskom području Požeške kotline zvanom Poljadija, a na lokalnoj cesti, Požega-Skenderovci-Požeški Brestovac koji je na čvorištu cestovnih pravaca županijskog značaja Požega-Nova Gradiška i Požega-Pakrac.

WikipediaImpressum