Mirna Peč

Nederlands Српски / Srpski English Українська Hrvatski Română

Mirna Peč
Wikipedia

Mirna Peč je gručasto naselje na Dolenjskem in sedež Občine Mirna Peč. Kraj leži 10 km severno-zahodno od upravne enote Novo mesto sredi gričevnate pokrajine v dolini reke Temenice. Naselje šteje 1009 prebivalcev in obsega več strnjenih delov.
Impressum