Nohipalo

English Polski Español Українська

Nohipalo (kasutatakse ka nime Nohipalu) on küla Põlva maakonnas Räpina vallas. Küla lähistel paiknevad Nohipalu järved ja Nohipalu soo.

WikipediaImpressum