Tyniec (Kraków)

Čeština English

Tyniec (Kraków)
Wikipedia

Tyniec – dawna podkrakowska wieś, która 1 stycznia 1973 została włączona do Krakowa. Znajduje się w części zachodniej miasta, na prawym brzegu Wisły w Dzielnicy VIII Dębniki. Tyniec znany jest głównie dzięki klasztorowi benedyktynów, istniejącemu od 1044 roku, jednemu z najbogatszych i najważniejszych w Polsce.
Impressum