Fačkovské sedlo

Čeština Slovenčina

Fačkovské sedlo
Wikipedia

Fačkovské sedlo (802 m) – wyraźna przełęcz w tzw. Łańcuchu Małofatrzańskim w Centralnych Karpatach Zachodnich na Słowacji. Rozdziela grupy górskie: Małej Fatry (a ściślej: Luczańskiej Małej Fatry) na wschodzie od Gór Strażowskich na zachodzie. Pierwszym szczytem nad przełęczą w grzbiecie Małej Fatry jest Reváň (1205 m), zaś po stronie Gór Strażowskich – Homôľka (1073 m).
Impressum