Hovs hallar

Dansk English Italiano Svenska

Hovs hallar – formacje skalne o wysokości od 10 do 30 m opadające w kierunku morza i uformowane poprzez procesy erozyjne, stanowiące najbardziej na północny zachód wysunięta część pasma Hallandsås. W niektórych miejscach tworzą strome urwiska, w innych kamieniste plaże. Obszar jest objęty ochroną i od 1971 r. stanowi część rezerwatu przyrody Bjärekusten (Bjärekustens naturreservat), położonego na północnym brzegu półwyspu Bjärehalvön nad zatoką Laholmsbukten pomiędzy miejscowościami Båstad i Torekow.

WikipediaImpressum