Μόλιστα Ιωαννίνων

English Русский Română

Μόλιστα Ιωαννίνων
Wikipedia

Η Μόλιστα είναι χωριό του νομού Ιωαννίνων, που βρίσκεται στις βόρεις υπώρειες του Σμόλικα σε υψόμετρο 840 μέτρων, 28 χλμ. μετά την Κόνιτσα στο δρόμο Ιωαννίνων-Κοζάνης. Αποτελεί ομώνυμο Τοπικό διαμέρισμα στο Δήμο Κόνιτσας και έχει σήμερα 23 μόνιμους κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011. Γειτνιάζει με το Μοναστήρι και το Γανναδιό.
Impressum