Δήμος Χασίων Τρικάλων

English Italiano Nynorsk

Ο Δήμος Χασίων υπήρξε πρωτοβάθμιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης της Ελλάδας, στο νομό Τρικάλων. Συστάθηκε το 1994 με τη συνένωση των πρώην κοινοτήτων Ασπροκκλησιάς, Αγιοφύλλου, Αχλαδέας, Γάβρου και Σκεπαρίου. Έδρα του δήμου ορίστηκε η θέση Χάνι της πρώην κοινότητας Αγιοφύλλου. Το 1999, σύμφωνα με το Σχέδιο «Καποδίστριας», στο Δήμο Χασίων προστέθηκαν οι πρώην κοινότητες Αγναντιάς, Κακοπλευρίου και Οξύνειας.

WikipediaImpressum