Šatorina

Français Polski Svenska

Šatorina
Wikipedia

Šatorina je najviši vrh Srednjeg Velebita sa svojih 1.623 m, tek 1 metar veći od vrha Zečjaka. To je stožasti vrh koji se ipak sastoji od dvije glavice, među kojima je maleni dolac, s travnatim pokrovom od visine 1.450 m. S vrha se vidi predivan pogled na Jadransko more i Velebit. U tom se pogledu ističu stijene vrhova Veliki Kozjak (1.629 m) i Bačić kuk (1.304 m). Na vrhu se nalazi geodetska triangulacijska točka.
Impressum