మహబూబ్ నగర్

పాలమూరు (M+OG), తెలంగాణ రాష్ట్రం,పాలమూరు జిల్లా, పాలమూరు (అర్బన్) మండలానికి చెందిన పట్టణం.

WikipediaImpressum