ఇలేగాం

English Español

ఇలేగాం, తెలంగాణ రాష్ట్రం, నిర్మల్ జిల్లా, భైంసా మండలంలోని గ్రామం.

WikipediaImpressum