శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవస్థానము, శ్రీకాళహస్తి

English

శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవస్థానము ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని చిత్తూరు జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలో ఉంది.

WikipediaImpressum