ప్రిటోరియా

Suomi فارسی Tiếng Việt Galego Magyar Nederlands Slovenščina Српски / Srpski Norsk (Bokmål) Bahasa Melayu Português Română Français Svenska Euskara Català Lietuvių 日本語 Nynorsk Español Slovenčina 中文 Dansk ไทย Čeština Deutsch Italiano Hrvatski Українська Ελληνικά हिन्दी English Русский 한국어 Eesti Polski العربية Türkçe עברית

ప్రిటోరియా
Wikipedia

ప్రిటోరియా లేదా ష్వానే దక్షిణాఫ్రికా మూడు రాజధాని నగరాలలో ఒకటి, ప్రిటోరియాలో ప్రభుత్వ కార్యనిర్వాహక శాఖలు, దక్షిణాఫ్రికాలోని అన్ని విదేశీ రాయబార కార్యాలయాలు ఇక్కడ ఉంటాయి . కేప్ టౌన్ శాసన రాజధాని అయితే బ్లూమ్‌ఫోంటైన్ న్యాయ రాజధానిగా ఉన్నది.Kruger Monument
Pretoria Central, Pr…
约翰内斯堡教堂广场
Café Riche, Pretoria…
building at church s…
church square pretor…
Chruch Square corner
Church St westwards
Pretoria News
Pierneef Exhibition
Church Square, Preto…
Pretoria Central, Pr…
Café Riche
Pretoria (South Afri…
Pretoria (South Afri…
the answer
Pretoria
老总统府
South Africa Pretori…
Munument Paul Kruger
P.Kruger's monument
Leendert te Groen bu…
Pretoria Central, Pr…
Pretoria Central, Pr…
Voortrekker Statue i…
Original Government …
Buteful Eyes
约翰内斯堡教堂广场
约翰内斯堡教堂广场
Church Square, Preto…
Pretoria, Church Squ…
Skyline of Church Sq…
Ons Eerste Volksbank
East of Church Square
比勒陀利亚市中心广场
Scene in Vermeulen S…
Burlington Arcade
Boer Statue, Church …
Pretoria
Pretoria, Paul Kruge…
Pretoria
Pretoria
Pretoria (South Afri…
Pretoria (South Afri…
Pretoria (South Afri…
Pretoria (South Afri…
Pretoria (South Afri…
Pionnier
Pretoria: Kerk Plein…
Bureau Lane
South Africa Pretori…
South Africa Pretori…
South Africa Pretori…
South Africa Pretori…
South Africa Pretori…
南非比勒陀利亚先民纪念馆
Pretoria 1915
HT South Africa Glob…
Burlington Arcade
Church square
Stonework at Church …
FOTOGALERIE ROLF ZIM…
The former TPA build…
At the entrance to t…
Pretoria (South Afri…
South Africa Pretori…
南非比勒陀利亚市政厅
Pretoria - Hay's hou…
Tudor Chambers
Church Square
Pretoria - Churchsqu…
Morning on Church Sq…
Primavera em Pretória
Pretoria Central, Pr…
Pretoria Central, Pr…
Former Eureka Cigare…
Pretoria
Pretoria Skyline
Behind the Palace of…
Paul Kruger
Paul Kruger statue o…
Church Square, Preto…
South Africa Pretori…
Eastern entrance to …
View from Church Squ…
Ons Eerste Volksbank
SOUTH AFRICA, Pretor…
Pretoria Central, Pr…
Church Square - Pret…
Old & new @ Church S…
19th Century doorway
Pretoria Central, Pr…
Pretoria Central, Pr…
Pretoria Central, Pr…
Pretoria Central, Pr…
Paul Kruger Statue, …
Pretoria Central, Pr…
The Church Square
Palace of Justice

Impressum