స్టాన్ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం

Suomi فارسی Tiếng Việt Galego Magyar Nederlands Slovenščina Српски / Srpski Norsk (Bokmål) Українська Português Română Français Svenska Euskara Català Lietuvių 日本語 Nynorsk Español Slovenčina 中文 Dansk ไทย Čeština Deutsch Italiano Hrvatski Ελληνικά हिन्दी English Русский 한국어 Eesti Polski العربية Türkçe עברית

స్టాన్ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం
Wikipedia

స్టాన్ ఫొర్డ్ విశ్వవిద్యాలయాన్ని 1885 లొ లేలాండ్, జేన్ స్టాన్ ఫొర్డ్ దంపతులు స్థాపించారు . ఈ విశ్వవిద్యాలయం యునైటెడ్ స్టేట్స్ లోని కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలొ ఉంది. ఇది ప్రపంచంలోనే పేరుపొందిన ప్రైవేటు పరిశోధన విశ్వవిద్యాలయాలల్లో ఒకటి .S for Stanford
Arch
Arches at Stanford
Tower
The Burghers Of Cala…
Going In!
The Tower
View From The Courty…
Stanford University …
1934!
Stanford, CA, USA
Stanford, CA, USA
Green Library
Thinkers of the anci…
Main Quad
Stanford Memorial Ch…
Stanford, CA, USA
Stanford University …
Stanford University,…
Stanford Church
Shrine of schooling …
s-flowers_stanford
shining down on me
Hành Lang
The Oval
coming up into the f…
stanford
Cyclists
雕塑
走廊
History Corner, Wall…
Stanford
斯坦福大学(上海陈坚摄)
斯坦福大学胡佛塔(上海陈坚摄)
斯坦福大学(上海陈坚摄)
Memorial church of S…
Stanford University,…
Stanford, CA, USA
Stanford Church, ful…
Hover Tower in Stanf…
Stanford University
Stanford University-6
Stanford Memorial Ch…
Stanfor University
The Burghers of Cala…
Stanford, CA, USA
Stanford Oval Park
Stanford University …
Hoover Tower
Stanford Memorial Ch…
斯坦福大学us
Stanford, CA, USA
Stanford, CA, USA
Stanford, CA, USA
Stanford, CA, USA
Stanford, CA, USA
Stanford, CA, USA
Stanford, CA, USA
Stanford, CA, USA
Stanford, CA, USA
Stanford University
Stanford Memorial Ch…
스탠포드기념교회(Stanford Me…
stanford univ.
Arcade
Burghers of Calais.
Stanford, CA, USA
Stanford university
Stanford Main Quad a…
Stanford, CA, USA
Stanford University-7
At The Courtyard
Hoover Tower
2010-12-26: The Main…
Stanford, CA, USA
Stanford, CA, USA
Stanford University,…
The Burghers of Cala…
Stanford Athlete
Memorial Church at N…
The Oval
Arches
Ahmad Idrees at Stan…
Stanford Univ.
Stanford Tower, Stan…
Stanford
Stanford Main Quad
Stanford
Lasuen street from S…
Main Quad
2010-12-16: The Cour…
Glittering Stanford …
Stanford, CA, USA
Stanford university
lighting the path of…
good energy spot
stanford3
Memorial plaque
斯坦福大学(上海陈坚摄)
斯坦福大学斯坦福纪念教堂(上海陈坚摄)

Impressum