Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Suomi 中文 Polski English Русский Català

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Wikipedia

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1953 από την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών και στεγάζεται στο Ηράκλειο Κρήτης. Το μουσείο παρουσιάζει μια συνολική εικόνα της ιστορίας της Κρήτης από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες έως τη σύγχρονη εποχή.
Impressum