అరారియా

Tiếng Việt हिन्दी Español English Русский Français 中文 Dansk Svenska Nederlands Italiano Norsk (Bokmål)

అరారియా బీహార్ రాష్ట్రం లోని పట్టణం. ఇది అరారియా జిల్లాకు ముఖ్యపట్టణం. అరేరియా బీహార్ యొక్క ఉత్తర భాగంలో ఉంది.

WikipediaImpressum