Synnyr

Русский

Synnyr (Сынныр) – pasmo górskie na Wyżynie Północnobajkalskiej w Rosji (Buriacja i obwód irkucki).

WikipediaImpressum