సుందరవనాలు

Українська فارسی Tiếng Việt Lietuvių Bahasa Melayu Ελληνικά हिन्दी 日本語 Nynorsk Español Slovenčina English Русский 한국어 Čeština Français 中文 Polski Dansk Svenska Magyar العربية Nederlands Português Deutsch Српски / Srpski Italiano Norsk (Bokmål) Hrvatski Català עברית Türkçe

సుందరవనాలు
Wikipedia

సుందర్బన్స్ (Bengali: সুন্দরবন షున్దొర్ బోన్ ) అనేవి ప్రపంచంలోని ఏకైక అతి పెద్ద ఏకదళ వృక్ష ప్రాంతం క్షారప్రియ నీటిమొక్కల మడ అరణ్య ప్రాంతం. సుందర్బన్ అనే పేరుకు సాహిత్యపరమైన అర్ధం "అందమైన అడవి" లేదా "అందమైన అరణ్యం", బెంగాలీ భాషలో (సుందర్ అనగా "అందమైన", బన్ అనగా "అరణ్యం" లేదా "అడవి"). సుందర్బన్స్ లో పెద్ద సంఖ్యలో లభ్యమయ్యే సుందరి చెట్ల వలన ఈ పేరు వచ్చి ఉండవచ్చు. అంతేకాక, సముద్రబన్ (Bengali: সমুদ্রবনషోముద్రోబోన్ "సముద్ర అడవి") లేదా చంద్ర-బందే (ఆదిమజాతి యొక్క పేరు) యొక్క రూపాంతరంగా కూడా దీనిని ప్రతిపాదించారు. కానీ సుందరి చెట్ల వలన ఈ పేరు ఏర్పడిందనేది సాధారణంగా అంగీకరించబడింది.
Impressum