ఆబాదా రైల్వే స్టేషను

English हिन्दी

ఆబాదా భారతదేశం యొక్క పశ్చిమ బెంగాల్, రాష్ట్రములోని హౌరా జిల్లాలో ఒక గ్రామం ఉంది. దీని స్థానిక రైల్వే స్టేషను ఆబాదా రైల్వే స్టేషనుగా ఉంది. ఇది హౌరా-ఖరగ్‌పూర్ రైలు మార్గము (లైన్) లో ఉంది. ఇది హౌరా స్టేషను నుండి 18 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.

WikipediaImpressum