అమీర్‌పేట

فارسی English

అమీర్‌పేట
Wikipedia

అమీర్‌పేట్, తెలంగాణ రాష్ట్రం, హైదరాబాద్ జిల్లా,అమీర్‌పేట మండలానికి చెందిన పట్టణ ప్రాంతం.
Impressum