అంగర

English

అంగర గ్రామము, తూర్పు గోదావరి జిల్లా, కపిలేశ్వరపురం మండలానికి చెందినది. ఇది కపిలేశ్వరపురం మండలంలోనే అభివృద్ధి చెందిన గ్రామము. ఈ గ్రామంలో పల్లెల్లోని ప్రకృతి రమణీయత మరియు పట్టణ తరహా అభివృద్ధి రెండింటినీ చూడవచ్చు. ఇచట గల శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవాలయము ప్రసిద్ధి చెందినది. గ్రామమునకు సమీపమున గౌతమి గోదావరి నది ఉంది. అంగర మరియు పడమర ఖండ్రిక గ్రామములు ప్రధాన రహదారిచే వేరుపరచబడుచున్నవి.

WikipediaImpressum