మస్జిదె నబవి

Suomi Українська فارسی Tiếng Việt Bahasa Melayu Ελληνικά हिन्दी 日本語 Português Español English Română 한국어 Français 中文 Polski Svenska Русский العربية Nederlands Euskara Deutsch Italiano Српски / Srpski Hrvatski Català Türkçe עברית

మస్జిదె నబవి
Wikipedia

ప్రవక్తగారి మస్జిద్ ( అరబ్బీ: المسجد النبوی), మదీనా నగరంలో గలదు. ఈ మస్జిద్ ఇస్లాం మతము లోని రెండవ అతిప్రాధాన్యం గల మస్జిద్. మహమ్మదు ప్రవక్త గారి ఆఖరి విశ్రాంతి ప్రదేశము. మస్జిద్-అల్-హరామ్ మొదటి ప్రాధాన్యంగలదైతే, అల్-అఖ్సా మస్జిద్ మూడవ ప్రాధాన్యంగలది.Best Arch
مظلات الحرم النبوى ب…
Medina Madinah Munaw…
Al Nabawy Mosque(Nig…
Al Haram, Medina 423…
Masjid Nabawi
Kabe gece vakti Osma…
Medinede Yeşil Kubbe…
Masjid Nabawi
Masjid Nabawi (Door)
hücre i serif
CANIMIZ (S.A.V)
Medina_المسجد النبوي
ravza
medinede caminin dir…
Al Haram, Medina 423…
Green Dome Al Nabawi
Ravza,da İftar
Kainatın Güneşi
The Prophet's Mosque…
Al Haram, Medina 423…
MOSQUEE EL NABAHOUI …
Green Dome
Inside chandelier
AL-MASJED AL-NABAWI5
mescidi nebevi
Prophet of God..My B…
Masjid Nabawi
mescıdı nebevi medine
mescıdı nebevi
Al Haram, Medina 423…
Mescid-i nebevebi (k…
Al Madinah.Saudi Ara…
Al Haram, Medina 423…
Mescid-i Nebevî
Prophets(P.B.U.H) Mo…
Madina Almunawara
RAVZANI ÖNÜ
RAVZADA BEN
Main Gate of Prophet…
One of Manara Prophe…
Prophet Qubbah
Mescid-i Nebevi Avlu…
electroni umbrellas …
السلام عليك يارسول ا…
Masjid e Nababi ( Ma…
Masjid e Nababi ( Ma…
İçeride İbadet Edenl…
İhtiyar Hacılar
20150420_134750.jpgب…
Kuran Karileri
Munara Poslanikove s…
M*A*D*I*N*A SHARIF …
M-A-D-I-N-A M.Bila…
{*}{*}MADINA{*}{*} …
Bab e Jabreel
Bab e Salam
Al Haram, Medina 423…
Al Haram, Medina 423…
al madina
Umbrella in Haram e …
مع حجاج من ماليزيا ف…
Roza-e-Rasool (S.A.W…
Masjid-e-Nabwi (By M…
Medine Şemsiyeler Ha…
Al Haram, Medina 423…
Holy prophet's shrine
Holy prophet's shrine
Holy prophet's shrine
الحرم في عاصفه ترابي…
Melewati Makam Rasul…
مسجدالنبی
porte el masjid enab…
mescidi nebevi
üst kattan cemaat
Al Haram, Medina 423…
MEDİNE
Al Haram, Medina 423…
Al Haram, Medina 423…
Al Haram, Medina 423…
Al Haram, Medina 423…
mescidi nebevi medine
مسجد نبوی عمره 88 - …
minaret from inside
Masjid-e-Nabvi SAW a…
Upper Floor of Proph…
Ravza-i Mutahhara
MESCİD-İ NEBEVİ CEEN…
slm medina
masjid nabi
Al Haram, Medina 423…
Mescidi Nebevi 15
mescid-i nebevi
rasulullah efendimiz…
Holy Mosque at Night
YESIL KUBBE
04-19-06_0659
name of emame zanam …
Prophete Mosque 2007

Impressum