బిట్స్, హైదరాబాదు

English

బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ (బిట్స్) పిలాని హైదరాబాద్ క్యాంపస్ బిట్స్ పిలాని విశ్వవిద్యాలయం నాలుగు ప్రాంగణాలలో ఒకటి. 2008లో ప్రారంభింపబడిన ఇది బిట్స్ విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణాలలో అతి కొత్తది. అత్యున్నత మౌలిక సదుపాయాలకు తోడు కాలానుగుణంగా కరికులమ్‌లో మార్పులు చేస్తూ భారతదేశంలో ఇంజనీరింగ్ విద్యనందించే అత్యుత్తమ విద్యాసంస్థల్లో 'బిట్స్ పిలానీ' అగ్రస్థానంలో నిలుస్తోంది. బిట్స్ ఒక్క సబ్జెక్టు చదువుకే పరిమితం కాదు. సబ్జెక్టులో అవసరమైన ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ సైతం విద్యార్థికి లభించేలా చూస్తుంది.

WikipediaImpressum