Blackdown Hills

English Nederlands Nynorsk

Blackdown Hills
Wikipedia

Blackdown Hills – pasmo łagodnych wzgórz w południowo-zachodniej Anglii o powierzchni 370 km². Najwyższym szczytem wzgórz jest Staple Hill (315 m n.p.m.). Obszar jest uznany za Area of Outstanding Natural Beauty. Obszar ma charakter rolniczy i wiejski. Wzgórza są częściowo zalesione.
Impressum