Farma Wiatrowa Bukowsko-Nowotaniec

English

Farma Wiatrowa Bukowsko-Nowotaniec
Wikipedia

Farma wiatrowa Bukowsko-Nowotaniec – zespół 9 turbin wiatrowych znajdujących się w okolicach miejscowości Bukowsko na Pogórzu Bukowskim w województwie podkarpackim. Elektrownia była budowana od wiosny 2009, zaczęła funkcjonować na wiosnę 2011 r. Znajduje się terenie wsi Bukowsko, 5 km od centrum wsi, na Górze Wyszylas (590 m n.p.m.) oraz wsi Nowotaniec, na znajdującym się po drugiej stronie doliny Sanoczka wzgórzu Przylasek (Pogórze Bukowskie)/Patryja Bukowicka (541 m n.p.m.). Powstała według projektu firmy Protel. Inwestorem jest m.in. spółka Bukowsko-Wind Energy, której właścicielem jest Martifer Renewables S.A. Portugalska firma Martifer Renewables S.A., należąca do grupy Martifer, razem z niemiecką firmą REpower AG jest wykonawcą inwestycji.
Impressum