చదలాడ

English

చదలాడ, తూర్పు గోదావరి జిల్లా పెద్దాపురం మండలానికి చెందిన గ్రామం.

WikipediaImpressum