Mys Circumcision

中文 Nynorsk Deutsch Español English Svenska Norsk (Bokmål) Català

Mys Circumcision (též Circoncision), česky mys Obřízky, je severozápadní výběžek Bouvetova ostrova. Objevil jej v lednu roku 1739 francouzský mořeplavec Jean-Baptiste Bouvet a pojmenoval podle tou dobou slaveného svátku Obřezání Páně. Bouvet pro špatné počasí nemohl prozkoumat širší okolí mysu, a proto nezjistil, zdali náleží pevnině či pouhému ostrovu. Navíc se dopustil chyby při zápisu souřadnic mysu a označil jej mylně o 8 stupňů východněji, než byla jeho skutečná poloha.

WikipediaImpressum