Culbone Church

English

Culbone Church
Wikipedia

Culbone Church - kościół pod wezwaniem św. Beuno, położony we wsi Culbone pod Porlock, w angielskim hrabstwie Somerset. Uznaje się go za najmniejszy kościół w Anglii. Powierzchnia prezbiterium wynosi 4,1 m x 3,0 m, a nawy - 6,6 m x 3,8 m. Kościół został wybudowany w XIII w. i jest uznany za zabytek klasy I. W kościele do dziś odbywają się msze.
Impressum