Trafikstyrelsen

English Norsk (Bokmål)

Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet, der varetager statens ansvar for dele af Danmarks jernbanetrafik og større færgeruter. Styrelsen fusionerede med virkning fra den 15. april 2010 med Færdselsstyrelsen. Pr. 1. november 2010 blev også Statens Luftfartsvæsen lagt sammen med Trafikstyrelsen. Januar 2021 ændre Social- og Indenrigsministeriet navn til Social- og Ældreministeriet, ligesom Sundheds- og Ældreministeriet skifter navn til Sundhedsministeriet. Samtidig skifter Transport- og Boligministeriet som følge af ændringerne navn til Transportministeriet.

WikipediaImpressum