దెందులూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం

English

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లోని 15 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో దెందులూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం ఒకటి.

WikipediaImpressum