దెందులూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం

English

దెందులూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం ఏలూరు జిల్లాలో గలదు. ఇది ఏలూరు లోకసభ నియోజకవర్గం పరిధిలోకి వస్తుంది.

WikipediaImpressum