దేవరపల్లి (పశ్చిమ గోదావరి)

English

దేవరపల్లి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోనిపశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన ఒక గ్రామం, అదే పేరుగల మండలానికి కేంద్రం.

WikipediaImpressum