దోర్నాల

English

దోర్నాల
Wikipedia

దోర్నాల, ప్రకాశం జిల్లా, ఇదే పేరుతో ఉన్న దోర్నాల మండలానిక కేంద్రం. ఇది సమీప పట్టణమైన మార్కాపురం నుండి 32 కి. మీ. దూరంలో ఉంది.
Impressum