ఏలూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం

English

ఏలూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం ఏలూరు జిల్లాలో గలదు. ఇది ఏలూరు లోకసభ నియోజకవర్గం పరిధిలోకి వస్తుంది

WikipediaImpressum