ఏలూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం

English

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లోని 16 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో ఏలూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం ఒకటి.

WikipediaImpressum