Fundin

English Nynorsk

Fundin/Unndalsvatnet er en innsjø i Folldal kommune i Innlandet og Oppdal kommune i Trøndelag. Innsjøen er regulert som magasin for Einunna og Savalen kraftverker, med reguleringshøyde 11 meter. Konsesjon er gitt til Glommens og Laagens Brukseierforening 26. august 1966. Fra nord renner elven Unna inn i innsjøen, derav navnet på Oppdalssiden Unndalsvatnet. Vannet er relativt grunt, med 60 % av arealet grunnere enn 5 meter, og anslått maksdybde på 23 meter. Det er derfor store arealer som tørrlegges ved lav magasinfylling. Likevel er næringsforholdene gode med store forekomster av linsekreps, skjoldkreps og marflo. Vanligvis forsvinner marflo ved regulering på over 6 meter.

WikipediaImpressum